türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi başvuru 8

İşyeri Kapatma Kararları ve İptali Kulaçoğlu Hukuk Bürosu Maddesinde düzenlenen “uyarı” cezasının, 185/A maddesi uyarınca salt infazının yazılı olmasından dolayı, 166 . Maddeye uygun olarak tenkid, muaheze ve hatasını göstermek için yapılan ve gerek disiplinin...